Bảng giá

Chọn gói bạn cần

Để sử dụng Hóa đơn điện từ. Doanh nghiệp cần đặt mua phần mềm với biểu phí như sau.

eHD-200 200 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

180,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-300 300 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

260,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-500 500 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

360,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-1000 1,000 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

560,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-2000 2,000 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

850,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-3000 3,000 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

1,200,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-5000 5,000 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

1,800,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-7000 7,000 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

2,400,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-10000 10,000 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

2,900,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-15000 15,000 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

4,000,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-20000 20,000 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

5,100,000 VNĐ

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
eHD-Max > 20,000 tờ Miễn phí khởi tạo 5 hóa đơn

250Đ/ 1 hóa đơn

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm
Đăng ký
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với chúng tôi theo

Điện thoại: 0987.415.248

Fax:

E-Mail: danhhung204@gmail.com

Thông tin địa chỉ

Địa chỉ: Số 99, Yên phúc,Phường Phúc La, Quận hà đông, TP.Hà nội

Fax:

E-Mail: danhhung204@gmail.com